Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Informacje

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2, na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na specjalistycznym pakowaniu, rozpakowaniu dzieł sztuki, przygotowaniu dokumentów transportowych dzieł sztuki, specjalistycznym transporcie drogowym dzieł sztuki na potrzeby realizacji wystawy „SEAN SCULLY MALARSTWO I RZEŹBA” w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.