NIP

Informacje

Numer Identyfikacji Podatkowej

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), w związku z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego nadaje zgłaszającemu:

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Numer Identyfikacji Podatkowej: 9562173242