Lista stron

Nazwa Data Autor

Zakup dzieła sztuki "Ołtarz zmian" autor Jerzy Bereś

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

2017-08-29 Daria Pysiak

Ogłoszenie

Ogłoszenie

2017-03-16 Daria Pysiak

Przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu wraz z...

2016-10-19 Daria Pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2016-10-12 Joanna Górska

Dyrektor

Wacław Kuczma (do 31.07.2020)

2016-02-01 Daria Pysiak
2016-02-01 Daria Pysiak