Lista stron

Nazwa Data Autor

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przygotowania architektury wystawienniczej w ramach zamówienia dotyczącego "Kosztów aranżacji wystawy w...

2018-09-24 Daria Pysiak

Wypożyczenie dzieł sztuki wraz z uzyskaniem licencji

Wypożyczenie dzieł sztuki wraz z uzyskaniem licencji w celu zorganizowania wystawy zatytułowanej "Malarstwo ciągle żywe" 

2018-07-31 Daria Pysiak

Polityka Ochrony Danych

Szanowni Państwo,w związku z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie...

2018-06-07 Katarzyna Radomska

Plan postępowań na 2018

Plan postępowań na 2018

2018-01-19 Daria Pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2017-10-11 Daria Pysiak

Zakup dzieła sztuki "Wiatr historii" autor Jerzy Bereś

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

2017-09-19 Daria Pysiak