Lista stron

Nazwa Data Autor

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przygotowania przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy w przestrzeni CSW pt. "Artuum Mobile: Świat Saskii Boddeke i...

2019-10-21 Daria Pysiak

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania elementu aranżacji wystawy w przestrzeni Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

2019-09-11 Daria Pysiak

Organizacja wystawy - Saski Boddeke i Petera Greenawaya w CSW w Toruniu

Opracowanie koncepcji wystawy, jej przygotowanie oraz wypożyczenie artefaktów wraz z udzieleniem licencji w celu prezentacji twórczości Saski Boddeke i...

2019-09-11 Daria Pysiak

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przygotowania elementu aranżacji wystawy w przestrzeni CSW w ramach pozycji budżetowej pt. "Koszty aranżacji wystawy w...

2019-09-05 Daria Pysiak

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2019-05-02 Daria Pysiak

Plan postępowań na 2019

Plan postepowań na 2019 rok.

2019-02-14 Daria Pysiak