Lista stron

Nazwa Data Autor
2017-01-24 Daria Pysiak

Przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu wraz z...

2016-10-19 Daria Pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2016-10-12 Joanna Górska

Dyrektor

Wacław Kuczma

2016-02-01 Daria Pysiak

Główny Kurator Programowy

Marek Żydowicz

2016-02-01 Daria Pysiak

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2015-10-15 Daria Pysiak