Lista stron

Nazwa Data Autor

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2016-10-12 Joanna Górska

Dyrektor

Wacław Kuczma

2016-02-01 Daria Pysiak

Główny Kurator Programowy

Marek Żydowicz

2016-02-01 Daria Pysiak

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2015-10-15 Daria Pysiak

Statut

Statut CSW

2015-09-28 Daria Pysiak

Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których...

2015-09-14 Mariusz Meszek