Lista stron

Nazwa Data Autor

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2017-10-11 Daria Pysiak

Zakup dzieła sztuki "Wiatr historii" autor Jerzy Bereś

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

2017-09-19 Daria Pysiak

Zakup dzieła sztuki "Ołtarz zmian" autor Jerzy Bereś

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

2017-08-29 Daria Pysiak

Ogłoszenie

Ogłoszenie

2017-03-16 Daria Pysiak
2017-01-24 Daria Pysiak

Przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu wraz z...

2016-10-19 Daria Pysiak