Zakup dzieła sztuki "Wiatr historii" autor Jerzy Bereś

Informacje

Autor: Daria Pysiak

Data utworzenia: 2017-09-19 12:00:51

Autor ostatniej zmiany: Daria Pysiak

Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 10:04:56 (historia zmian)

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

Załączniki