Zakup dzieła sztuki "Ołtarz zmian" autor Jerzy Bereś

Informacje

Autor: Daria Pysiak

Data utworzenia: 2017-08-29 15:29:33

Autor ostatniej zmiany: Daria Pysiak

Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 12:06:14 (historia zmian)

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

Załączniki