Zamówienia w trybie 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Nazwa Data Autor

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na spec. usługę do wystawy: Tony Cragg. Rzeźba i rysunek.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 z...

2023-04-20 daria.pysiak

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z...

2022-03-31 daria.pysiak