Powyżej 30 000 Euro

Nazwa Data Autor

Wypożyczenie kolekcji fotografii Helmuta Newtona

Wypożyczenie kolekcji fotografii autorstwa Helmuta Newtona wraz z udzieleniem licencji w celu prezentacji jego twórczości w przestrzeniach wystawienniczych Centrum...

2020-08-26 daria.pysiak

Organizacja wystawy - Saski Boddeke i Petera Greenawaya w CSW w Toruniu

Opracowanie koncepcji wystawy, jej przygotowanie oraz wypożyczenie artefaktów wraz z udzieleniem licencji w celu prezentacji twórczości Saski Boddeke i...

2019-09-11 daria.pysiak

Wypożyczenie dzieł sztuki wraz z uzyskaniem licencji

Wypożyczenie dzieł sztuki wraz z uzyskaniem licencji w celu zorganizowania wystawy zatytułowanej "Malarstwo ciągle żywe" 

2018-07-31 daria.pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2017-10-11 daria.pysiak

Zakup dzieła sztuki "Ołtarz zmian" autor Jerzy Bereś

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

2017-08-29 daria.pysiak

Ogłoszenie

Ogłoszenie

2017-03-16 daria.pysiak