Powyżej 30 000 Euro

Nazwa Data Autor

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2017-10-11 daria.pysiak

Zakup dzieła sztuki "Ołtarz zmian" autor Jerzy Bereś

Postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup dzieła sztuki

2017-08-29 daria.pysiak

Ogłoszenie

Ogłoszenie

2017-03-16 daria.pysiak

Przetarg nieograniczony

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu wraz z...

2016-10-19 daria.pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2016-10-12 joanna.gorska

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2015-10-15 daria.pysiak