Poniżej 30 000 Euro

Nazwa Data Autor

Udzielenie licencji na wystawienie prac artystycznych Mariny Abramovic

Udzielenie licencji na wystawienie prac artystycznych autorstwa Mariny Abramovic na wystawie retrospektywnej, zatytułowanej "Cleaner", która ma zostać...

2018-10-11 daria.pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2018-10-05 daria.pysiak