Poniżej 30 000 Euro

Nazwa Data Autor

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2019-01-23 daria.pysiak

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki...

2018-12-05 daria.pysiak

Udzielenie licencji na wystawienie prac artystycznych Mariny Abramovic

Udzielenie licencji na wystawienie prac artystycznych autorstwa Mariny Abramovic na wystawie retrospektywnej, zatytułowanej "Cleaner", która ma zostać...

2018-10-11 daria.pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2018-10-05 daria.pysiak