Poniżej 30 000 Euro

Nazwa Data Autor

Zapytanie ofertowe - Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i 2021

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i 2021 w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w...

2021-04-28 daria.pysiak

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowania przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy w przestrzeni CSW pt. "Artuum Mobile: Świat Saskii Boddeke i Petera...

2019-10-23 daria.pysiak

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania elementu aranżacji wystawy w przestrzeni Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

2019-09-11 daria.pysiak

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przygotowania elementu aranżacji wystawy w przestrzeni CSW w ramach pozycji budżetowej pt. "Koszty aranżacji wystawy w...

2019-09-05 daria.pysiak

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2019-05-02 daria.pysiak

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej...

2019-01-23 daria.pysiak